WZNOWIENIE HANDLU NA TARGOWISKACH

WZNOWIENIE HANDLU NA TARGOWISKACH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie przywraca handel na targowiskach na określonych poniżej zasadach na czas panującej epidemii COVID-19:

OSOBY MAJĄCE KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ, I INNYMI ARTYKUŁAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY MUSZĄ CZĘSTO MYĆ RĘCE:
•Przed rozpoczęciem pracy;
•Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
•Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
•Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
•Po skorzystaniu z toalety;
•Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
•Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
•Po kontakcie z pieniędzmi.

CZĘSTO MYJ RĘCE !!!
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

DLACZEGO?
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

STOSUJ ODPOWIEDNIE ZASADY OCHRONY PODCZAS KASZLU I KICHANIA!
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

DLACZEGO?
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
*Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI:
•przypominać sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne (częste mycie rąk, zasady ochrony przed kaszlem i kichaniem)
•rygorystycznie je stosować,
•zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów,
•weryfikować terminy przydatności produktów do spożycia,
NA STRAGANACH I STOISKACH
-przy straganie nie może być więcej niż 3 osoby kupujące
-podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
-dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ KLIENT-KLIENT, KLIENT-SPRZEDAWCA, SPRZEDAWCA-SPRZEDAWCA (MIN. 1,5 METRA).
*Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób.
*Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m. W sklepach i sklepikach należy zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających.

OGRANICZYĆ BLISKI KONTAKT Z KAŻDĄ OSOBĄ, KTÓRA MA OBJAWY CHOROBOWE TJ.: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ.
*Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę.
*W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

DLACZEGO?
Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

UWAGA!
Wszystkie osoby korzystające z miejsca targowego powinny mięć rękawiczki ochronne !

Kontakt

ul. Brzozowa 5A Sompolno 62-610

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość

ul. Brzozowa 5A

62-610 Sompolno

NIP:665 300 23 90

 

tel. w godz. od 7.30 do 15.30

506 051 114

506 051 400

spoldzielnia@naszaprzyszlosc.com

biuro@naszaprzyszlosc.com

 

Jesteśmy częścią grupy:
WZNOWIENIE HANDLU NA TARGOWISKACH - Nasza przyszłość
spoldzielnie.org