Jak przycinać drzewa

Jak przycinać drzewa

Przycinając gałęzie trzeba pamiętać o kilku ważnych sprawach, między innymi o tym, żeby nie zaszkodzić drzewu, a także bytujących w jego konarach ptakom.

Nadmierne usuwanie gałęzi prowadzi do znacznego osłabienia lub nawet obumarcia drzewa. Usunięcie powyżej 30 proc. korony drzewa powoduje istotny spadek kondycji drzewa. Wyjątkiem od tej zasady są prace w koronie drzewa, które mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa albo też wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Zgodnie z wiedzą dendrologiczną ogólną zasadą pielęgnacji drzew jest usuwanie jak najmniejszej części korony (optymalna wielkość wynosi do 15 proc.) i możliwie cienkich gałęzi. W ten sposób zabieg będzie miał nieznaczny wpływ na stan drzewa.

Przed przystąpieniem do prowadzenia zabiegów w obrębie korony drzewa powinno się wykluczyć obecność gniazd ptasich. Jednak niejednokrotnie w sytuacji pełnego ulistnienia drzewa stwierdzenie obecności gniazd ptasich jest trudne. Z tego względu zaleca się, aby zabiegi te były prowadzone poza okresem lęgowym ptaków.

Kontakt

ul. Brzozowa 5A Sompolno 62-610

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość

ul. Brzozowa 5A

62-610 Sompolno

NIP:665 300 23 90

 

tel. w godz. od 7.00 do 15.00

506 051 114

506 051 400

spoldzielnia@naszaprzyszlosc.com

biuro@naszaprzyszlosc.com

 

Jesteśmy częścią grupy:
Jak przycinać drzewa - Nasza przyszłość
spoldzielnie.org